"สิ่งต่างๆที่เราเห็นทุกๆวัน มันอาจจะไม่ได้ทำให้เราเกิดความรู้สึกแล้วก็ได้ แต่สำหรับคนอื่น มันยังเป็นสิ่งแปลกใหม่ และสามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้เสมอ"

#SneakaVibes เกิดขึ้นจากไอเดียของการที่เราชอบถ่ายภาพ และดูภาพถ่ายต่างๆในเว็บไซต์ หรือ ใน instagram ภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ใช่แค่เป็นเครื่องเตือนความจำ หรือแสดงให้ผู้เห็นได้รับรู้เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเท่านั้น ภาพถ่ายยังก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น เศร้า ดีใจ ปลื้มใจ โกรธ เร้าร้อน อารมณ์ทางเพศ อิจฉา หรือแม้กระทั่งสงสาร เป็นต้น ทาง #sneakavilla จึงจัดตั้ง Instagram Account ชื่อว่า @SneakaVibes ขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้เพื่อนๆที่ชอบในการถ่ายรูป ได้ร่วมสนุกกัน โดยการถ่ายภาพอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ คน สัตว์ หรือ สิ่งของ สิ่งต่างๆรอบตัว และแสดงให้เกิดถึงอารมณ์ต่างๆได้ 

เราไม่มีกฏข้อบังครับของการถ่ายภาพ ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องฟิลม์ ดิจิตอล หรือกล้องมือถือ ก็สามารถร่วมสนุกได้ เพียงแค่ติด hashtag #SneakaVibes ไว้ในภาพเท่านั้น

ภาพถ่ายที่ถูกคัดเลือก จะถูกนำมา re instagram และเราจะมอบสิ่งของรางวัลเล็กๆน้อยๆ ให้กลับคืน

http://instagram.com/sneakavibes
https://www.facebook.com/sneakavibes

"สิ่งต่างๆที่เราเห็นทุกๆวัน มันอาจจะไม่ได้ทำให้เราเกิดความรู้สึกแล้วก็ได้ แต่สำหรับคนอื่น มันยังเป็นสิ่งแปลกใหม่ และสามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้เสมอ"

#SneakaVibes เกิดขึ้นจากไอเดียของการที่เราชอบถ่ายภาพ และดูภาพถ่ายต่างๆในเว็บไซต์ หรือ ใน instagram ภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ใช่แค่เป็นเครื่องเตือนความจำ หรือแสดงให้ผู้เห็นได้รับรู้เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเท่านั้น ภาพถ่ายยังก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น เศร้า ดีใจ ปลื้มใจ โกรธ เร้าร้อน อารมณ์ทางเพศ อิจฉา หรือแม้กระทั่งสงสาร เป็นต้น ทาง #sneakavilla จึงจัดตั้ง Instagram Account ชื่อว่า @SneakaVibes ขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้เพื่อนๆที่ชอบในการถ่ายรูป ได้ร่วมสนุกกัน โดยการถ่ายภาพอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ คน สัตว์ หรือ สิ่งของ สิ่งต่างๆรอบตัว และแสดงให้เกิดถึงอารมณ์ต่างๆได้

เราไม่มีกฏข้อบังครับของการถ่ายภาพ ไม่ว่าคุณจะใช้กล้องฟิลม์ ดิจิตอล หรือกล้องมือถือ ก็สามารถร่วมสนุกได้ เพียงแค่ติด hashtag #SneakaVibes ไว้ในภาพเท่านั้น

ภาพถ่ายที่ถูกคัดเลือก จะถูกนำมา re instagram และเราจะมอบสิ่งของรางวัลเล็กๆน้อยๆ ให้กลับคืน

http://instagram.com/sneakavibes
https://www.facebook.com/sneakavibes

sneakavilla sneakavibes